• surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
Loovus
Loovuse äratamise töötuba PDF Print E-mail

Loovuse äratamise töötuba on meeskonnale kasulik ettevõtmine ühiste varjatud ressursside avastamiseks ning käimatõmbamiseks.

See on ühine loominguline protsess, milles erinevad kunstivahendid on abilised selleks, et avastada mis on sõnade taga, millised on sisemised impulsid, mis loovad ning piiravad igapäevaseid rolle. Loovuse käivitamiseks kasutame värve, kriite, savi, lugude jutustamist, liikumist ja muusikat.  Töötoa raames pannakse kokku ka meeskonna pilt, mis annab võimaluse heita pilku suhete struktuurile, et näha selles peituvaid ressursse ja arenguvõimalusi. Töötuba osutub edukaks ka siis, kui osalejad pole kunstivahenditega varem palju kokku puutunud.

Meeskonnad, kes on osalenud loovuse äratamise töötoas, on märkinud ära selles loodud erilist loominguist õhkkonda ja aset leidnud protsesside sügavust.

Loovuse äratamise töötoa läbiviimise metoodika põhineb kaasaegse kunstiteraapia meetoditel ning on inspireeritud humanistlikku ja psühhoanalüütilise koolkonna vaadetest. Töötuba on võimalik läbi viia kas 3 või 8 tunnisena.