• surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
 • surya.ee
Meeskondadele
Loova meeskonnatöö alused PDF Print E-mail

See koolitus on neile, kes peavad oluliseks ühist tegutsemist, meeskonnatööd ja soovivad loovuse vallas ennast arendada ning ei pelga uusi väljakutseid.

Koolituse eesmärgid

 • Avastada isiklikud ja meeskonna ressursid, mis võimaldavad toimetada jätkusuutlikult, säilitades elujõu ja  loomuliku aktiivsuse
 • õppida märkama protsesse, mis loovad eeldused meeskonnatööks
 • avastada endas universaalne võime luua
 • Õppida leidma loovaid lahendusi probleemidele

Protsess
Koolitus on suures osas interaktivne ja traditsioonilise loengu kõrval kasutatakse teemade seostamiseks ja kinnistamiseks loovteraapilisi meetodeid (käeline tegevus, improvisatsioon, kogemuste jagamine jm)

Grupi suurus
Suurim inimeste arv grupis on 20 inimest

Aeg
Koolitus võib olla sõltuvalt eesmärgist kas ühe või mitmepäevane. Kõige tulemuslikuma koolituse läbiviimiseks soovitame ajalist skeemi 2+1 päeva, milles lisapäev toimub kuu aega hiljem.

Koolitajateks on Ivar Espenberg ja Ethel Espenberg